fbpx

ALgemene voorwaarden (sinds 01/04/2019)

Huwelijksfotografie

 1. Foto en video gemaakt door All Your Moments kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog, facebook, instagram en andere kanalen. Indien u dit niet wenst, dan dient u de fotograaf hiervan ten laatste 10 dagen na de fotoreportage schriftelijk op de hoogte te brengen. Dit document dient door beide partijen te zijn ondertekend. 
 2. De boeking van een huwelijksreportage bij All Your Moments is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.
 3. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding-fotosessie.
 4. Bij annulatie van een huwelijksreportage binnen 6 maanden van de huwelijksdatum, wordt een annulatiekost van 300€ bovenop het voorschot aangerekend.
 5. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een huwelijksreportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 6. Een huwelijksreportage van All Your Moments wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage en usb krijgt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 7. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.
 8. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.
 9. Foto’s die beschermd zijn met een watermerk mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. Foto’s zonder logo, in hoge resolutie mogen enkel gepubliceerd worden op sociale netwerksites, indien ze begeleid worden van volgende nota ‘©All Your Moments – www.allyourmoments.be’.
 10. Wij verkiezen een ophaling van uw bestelling in onze studio. Indien u toch wenst gebruik te maken van een verzending van uw bestelling per post zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies of schade toegebracht tijdens de levering.
 11. Bijbestellingen (behalve het huwelijksalbum) kunnen enkel worden gemaakt via webshop. De aankoop is bindend. Bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.
 12. Huwelijksalbums worden betaald na goedkeuring van de eerste opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds deze opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen, als ook de consultatie en drukkosten. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.
 13. Alle prijzen zijn vermeld in euro. Deze prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele vergissingen en/of drukfouten en kunnen door All Your Moments ten allen tijde om bepaalde redenen en zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden, met uitzondering van de reeds bevestigde prijsopgaves.
 14. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. De contractuele relaties tussen partijen worden uitsluitend door het Belgisch recht geregeld. 

Andere fotoreportages

 1. Foto en video gemaakt door All Your Moments kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog, facebook, instagram en andere kanalen. Indien u dit niet wenst, dan dient u de fotograaf hiervan ten laatste 10 dagen na de fotoreportage schriftelijk op de hoogte te brengen. Dit document dient door beide partijen te zijn ondertekend. 
 2. Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie kan dit voorschot gebruikt worden voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. In geval van laattijdige annulatie van een sessie rekenen we bovenop het voorschot kosten aan omdat we de vrijgehouden plek dan niet meer ingevuld krijgen. Voor afzegging de avond voordien is dit €50, voor afzegging de dag van de sessie zelf is dit 100€.
 3. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 4. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 5. De foto’s worden pas bewerkt en de gallerij met foto’s wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een extra toeslag van €250.
 6. Een fotosessie van All Your Moments wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. .Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 7. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.
 8. De foto’s worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere. Noch mogen de foto’s worden bijgesneden. 
 9. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto’s betreft.
 10. Foto’s die beschermd zijn met een watermerk mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. Foto’s zonder logo, in hoge resolutie mogen enkel gepubliceerd worden op sociale netwerksites, indien ze begeleid worden van volgende nota ‘©All Your Moments – www.allyourmoments.be’.
 11. Wij verkiezen een ophaling van uw bestelling in onze studio. Indien u toch wenst gebruik te maken van een verzending van uw bestelling per post zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies of schade toegebracht tijdens de levering.
 12. Bestellingen kunnen enkel worden gemaakt via webshop. De bestelling is bindend, bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.
 13. Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door All Your Moments kan enkel via ons gedrukt worden.
 14. Alle prijzen zijn vermeld in euro. Deze prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele vergissingen en/of drukfouten en kunnen door All Your Moments ten allen tijde om bepaalde redenen en zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden, met uitzondering van de reeds bevestigde prijsopgaves.
 15. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. De contractuele relaties tussen partijen worden uitsluitend door het Belgisch recht geregeld.


Alle beelden op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd © 2019 All Your Moments Photography

Op elke opdracht zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing
BTW BE0722 546 565 – Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW

 

Sluit Menu